سرور مجازی آمریکا

سرور مجازی پایه (حداقل)


 • ۱ آدرس آی‌پی
 • ترافیک نامحدود
 • مانیتورینگ رایگان
 • پشتیبانگیری رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سرور مجازی 512MB رم / 20G حافظه


 • ۱ آدرس آی‌پی
 • ترافیک نامحدود
 • مانیتورینگ رایگان
 • پشتیبانگیری رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سرور مجازی 1GB رم / 30G حافظه


 • ۱ آدرس آی‌پی
 • ترافیک نامحدود
 • مانیتورینگ رایگان
 • پشتیبانگیری رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سرور مجازی 2GB رم / 50G حافظه


 • ۱ آدرس آی‌پی
 • ترافیک نامحدود
 • مانیتورینگ رایگان
 • پشتیبانگیری رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سرور مجازی 4GB رم / 80G حافظه


 • ۱ آدرس آی‌پی
 • ترافیک نامحدود
 • مانیتورینگ رایگان
 • پشتیبانگیری رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سرور مجازی 8GB رم / 160G حافظه


 • ۱ آدرس آی‌پی
 • ترافیک نامحدود
 • مانیتورینگ رایگان
 • پشتیبانگیری رایگان
 • پشتیبانی رایگان